Auto gpl

auto gpl

Auto gpl

Auto Gpl, avantajele autogazului pentru utilizatorii finali si pentru societate, în general un combustibil mai curat pentru o Europa mai verde:

Autogazul – optiunea ecologica din numeroasele avantaje ale autogazului, cea mai semnificativã poate fi contributia acestuia la îmbunataþirea calitãþii aerului, în special în zonele urbane, unde poluarea aerului reprezinta o ameninþare serioasa asupra sanatatii umane si reduce calitatea vietii pentru toti cetatenii.

Autogazul este cea mai eficienta opþiune pentru transformarea parcului existent de vehicule pe benzina în vehicule propice mediului înconjurãtor. În contextul constientizãrii de catre public a importantei utilizãrii energiei într-un mod responsabil fata de mediu, exista tendinta ca toate sectoarele energetice sa se afirme ca fiind “curate”.

Auto gpl

Într-adevar, termenul este atât de frecvent invocat, încât semnificatia acestuia este adesea umbrita.

Afirmarea autogazului ca un combustibil ecologic nu se bazeaza pe retorica, ci pe o platforma solida de avantaje concrete dovedite din punct de vedere stiintific.

• Ce înseamnã, asadar, “combustibil curat”? În ultimii ani, mai multe studii independente au confirmat recomandãrile ecologice ale autogazului.

Constatãri-cheie ale studiului

• Autovehiculele pe baza de autogaz genereazã cu 96% mai puþin NOx decât cele pe motorina si cu 68% mai puþin decât cele pe benzina

• Autovehiculele pe baza de autogaz pe un ciclu urban sunt sub nivelul mãsurabil sigur.

Figura 1: Prezentarea generala a rezultatelor PROGRAMULUI DE TESTARE A EMISIILOR EUROPENE

Figura 2: Prezentarea rezultatelor Programului “Auto-Oil II”

Auto gpl

Programul “Auto-Oil II” Raportul evidenþiazã nu mai puþin de 16 avantaje specifice ale autogazului, inclusiv:

• Cifra octanicã relativ ridicatã face posibila cresterea raportului de compresie si a eficienþei combustibilului motoarelor dedicate

• Autogazul are emisii de particule mai mici si niveluri de zgomot mai scãzute decât motorina, fãcându-l mai atrãgãtor în zone urbane

• Emisiile scãzute ale acestuia conþin gaz cu efect de sera, precum si antecedente de NO-x scazute

• Contine componente toxice neglijabile

• Are niveluri foarte scazute de sulf, producând emisii de dioxid de sulf nesemnificative

• Autogazul oferã o serie de avantaje comparative cu privire la poluantii nereglementaþi: Emisiile de HAC (hidrocarburi aromatice policiclice) si aldehida (formaldehida, acetaldehida, aldehidã acrilica) sunt mult mai scazute decât la vehiculele cu motorina. Emisiile de Benzen, Toluen, Xilen (BTX) sunt mai scãzute decât la autovehiculele pe benzina.

•Potentialul de formare a smogului estival este mai mic decât la benzina.

.• De ce materii de combustibil curate? Se ajunge la un larg consens stiinþific cu privire la impactul substanþelor poluante, inclusiv la particulele fine din combustibil asupra sãnãtãþii umane.

Poluarea aerului este o problemã majora a sanataþii mediului, care afecteaza tarile dezvoltate, emergente si în curs de dezvoltare din toata lumea. Sunt emise în atmosfera cantitati tot mai mari de gaze nocive la nivel global, având ca rezultat deteriorarea sanatatii umane si a mediului. Aceasta produce pagube resurselor necesare pentru dezvoltarea durabila pe termen lung a planetei.”